top of page

วิธีเติมเครดิต - ถอนเครดิต MUNGMEEmungmee
ขั้นตอนการแจ้งเติมเครดิต

วิธีการเติมเครดิต เว็บหวยมั่งมี MUNGMEE


ขั้นตอนการเติมเครดิต เว็บหวย มั่งมี MUNGMEE

1. กดเลือกกระเป๋ากด เลือกเติมเครดิต

2. กดเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน (โอนขั้นต่ำ 20 บาท)กดเลือก ถัดไป

3. ทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แสดง และจำนวนเงินที่แจ้งโดยมีระยะเวลาในการโอนเงิน 15 นาทีหมายเหตุ : การโอนเงินต้องใส่จำนวนเงินที่เป็นทศนิยมด้วย

4. ระบบจะแจ้งการโอนเงินเสร็จสิ้น

 


หวย mungmee
ขั้นตอนการถอนเครดิต

วิธีการถอนเครดิต เว็บหวยมั่งมี MUNGMEE


ขั้นตอนการถอนเครดิต เว็บหวย มั่งมี MUNGMEE

1. กดเลือกกระเป๋ากด เลือกถอนถอนเครดิต

2. กดใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน (ถอนขั้นต่ำ 100 บาท)กดเลือก ถัดไป

3. รอระบบทำการโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งถอน

4. ระบบทำการโอนเงินเสร็จสิ้นกดเลือก เสร็จสิ้น

 


コメント


bottom of page