top of page

วิธีเติมเครดิต - ถอนเครดิต MUNGMEEmungmee
ขั้นตอนการแจ้งเติมเครดิต

วิธีการเติมเครดิต เว็บหวยมั่งมี MUNGMEE


ขั้นตอนการเติมเครดิต เว็บหวย มั่งมี MUNGMEE

1. กดเลือกกระเป๋ากด เลือกเติมเครดิต

2. กดเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน (โอนขั้นต่ำ 20 บาท)กดเลือก ถัดไป

3. ทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แสดง และจำนวนเงินที่แจ้งโดยมีระยะเวลาในการโอนเงิน 15 นาทีหมายเหตุ : การโอนเงินต้องใส่จำนวนเงินที่เป็นทศนิยมด้วย

4. ระบบจะแจ้งการโอนเงินเสร็จสิ้น

 


หวย mungmee
ขั้นตอนการถอนเครดิต

วิธีการถอนเครดิต เว็บหวยมั่งมี MUNGMEE


ขั้นตอนการถอนเครดิต เว็บหวย มั่งมี MUNGMEE

1. กดเลือกกระเป๋ากด เลือกถอนถอนเครดิต

2. กดใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน (ถอนขั้นต่ำ 100 บาท)กดเลือก ถัดไป

3. รอระบบทำการโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งถอน

4. ระบบทำการโอนเงินเสร็จสิ้นกดเลือก เสร็จสิ้น

 


bottom of page